بارگیری
مشاهده گواهينامه
Veterinary Health Certificate :
Zip code : A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

پرداخت

ورود اعضا:

یادآوری پسورد

کد پستی عضوهای جدید

اطلاعات خودرو
:کدرهگيري A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اپلیکیشن دریافت راهنما اپلیکیشن اسب
واردات
صادرات
ترانزيت
خودروها
اخبار ويژه
الزامات بهداشتی صادرات آبزیان زنده به تاجیکستان

Hygienic requirements of freshly sheep ( cuts)

صدور مجوز بهداشتی واردات گوشت - اروپا

ارسال فرآورده های خام دامی

APPROVED ESTABLISHMENT


Health_Requirements_for_importing_Artemia

تاريخ انتشار : ٨/١١/١٣٩٩
اخبار:فلو چارت دریافت VHIP
فلو چارت دریافت VHIP

به نام خدا

با سلام

قابل توجه شرکتهای وارد کننده :

بدین وسیله فلو چارت جدید دریافت VHIP(مجوز بهداشتی واردات)مطابق با فایل پیوست جهت آگاهی و بهره برداری لازم اعلام می گردد. 


فايل ضميمه pdf