کاربر گرامی قبل از ورود، تصویر امضای خود را آماده کرده تا در هنگام بارگذاری آن دچار کمبود زمان نشوید.